Metal Art Rt


 

CÉGÜNKRŐL


A Metal-Art Nemesfémipari Zrt. az Állami Pénzverő jogutódjaként 1922 óta működik jelenlegi budapesti telephelyén. A klasszikus fémpénz előállítási tevékenységen túl már a két világháború között is folyt a színarany és színezüst előállítása túlnyomórészt nemesfémtartalmú hulladékból,
valamint az állami és katonai kitüntetések gyártása.
A jelenlegi termékstruktúra a második világháborút követő államosítások kapcsán alakult ki. Az arany- és ezüstékszer, az ezüst díszmű és
ötvöstárgy előállítás, értékesítés a világ nagyon sok országában öregbítette magyar mesterek hírnevét.
Napjainkban az ékszeripari termelés mellett tevékenységének 60-70 %-át
az ipari tevékenység teszi ki:
- nemesfémkinyerés hulladékból,
- nemesfémipari kohászati és vegyészeti termékek, félgyártmányok
gyártása,
- felületkezelés, galvanizálás,
- valamint savas-lúgos és cianidos ipari veszélyes hulladékok feldolgozása, ártalmatlanítása. Tevékenysége tipikusan háttéripari, beszállítói,
szolgáltatási tevékenység, amelynek révén biztosítja az ipar több
ágazatának (villamosipar, elektronika, gépipar, elektrotechnikai ipar, fémtömegcikk ipar, stb.) ellátását nemesfémtartalmú félgyártmányokkal,
végzi a partnerek termékeinek felületkezelését, fémbevonását,
galvanizálását, feldolgozza veszélyes hulladékaikat, törekedve a minél nagyobb fokú visszanyerési technológiák alkalmazására.

Társaságunk az ország egyik legfelszereltebb, legnagyobb kapacitással rendelkező, elsősorban nemesfém-galvanizálásra szakosodott felületkezelő üzemével rendelkezik. Gyártási és szolgáltatási tevékenységét az MSZ EN ISO 9001:2001 és MSZ EN ISO 14001:1997 szabványon alapuló minőségirányítási és környezetirányítási rendszer szabályozza, vizsgálólaboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditált. (NAT-1-1250/2004)

A METAL-ART NEMESFÉMIPARI Zrt. kötelezettséget vállalt, hogy Nemesfémkohászati-, Galvanizáló-, Fémtömegcikk- és Semlegesítő üzemeire vonatkozóan minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszert vezet be. A két irányítási rendszer egyidejű bevezetésének célja, hogy egyrészt növeljük a Társaság termékeinek, szolgáltatásainak minőségét, megbízhatóságát, másodsorban a Társaság fokozni kívánja a környezetvédelmi szempontból felelős viselkedését, hogy ezen keresztül is hozzájáruljunk a környezetvédelem fejlesztéséhez.
A METAL-ART NEMESFÉMIPARI Zrt. továbbra isarra törekszik,hogy tevékenysége során minimálisra csökkentse a környezetre gyakorolt hatását.
Ezen Minőségirányítási és Környezetirányítási Kézikönyv
rögzíti a METAL-ART NEMESFÉMIPARI Zrt.minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:1997 szabványok előírásainak megfelelően. A Minőségirányítási és Környezetirányítási Kézikönyvben és az abban hivatkozott dokumentumokban rögzített előírások a METAL-ART NEMESFÉMIPARI Zrt.Nemesfémkohászati, Galvanizáló, Fémtömegcikk és Semlegesítő üzemeinek tevékenységeire, a Társaság minden vezetőjére és alkalmazottjára nézve kötelező érvényűek.


A Metal Art Zrt. Minoségpolitikája >>>

A Metal Art Zrt. Környezeti politikája >>>

A Metal Art Zrt. Tanusítványai >>>

Metal-Art Nemesfémipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1089 Budapest, Üllői út 102.
www.metal-art.hu